Danh mục

Góc thư giãn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 286
  • Tháng hiện tại: 20996
  • Tổng lượt truy cập: 761993
BAN GIÁM HIỆU:
 
        
Hà Tiến Sỹ
Hiệu trưởng
Nông Văn Truyền
P. Bí thư Chi bộ
P. Hiệu trưởng
Phan Thị Dinh
P. Hiệu trưởng
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: 
        
Nguyễn Tố Uyên
Tổ trưởng tổ Toán-Tin
Vũ Thị Minh Hạnh
Tổ trưởng tổ Lý-CN-TD
Trương Thúy Nga
Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh
 
        
Mai Thị Thúy Hòa
Tổ trưởng tổ Văn-GDCD
Nguyễn Thị Hoàn
Tổ trưởng tổ Giáo vụ
Trần Thị Thoan 
Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDQP
        
Lưu Thị Thúy Ngà
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Hoàng Thị Hải Minh
Tổ trưởng tổ Hành chính
Đàm Thị Thảo
Thư ký Hội đồng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN:
        
Trần Thị Thu Huệ
Chủ tịch Công đoàn
Chu Thị Bích Ngọc
P. Chủ tịch Công đoàn
Tô Thị Hòa
P. Chủ tịch Công đoàn
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG:
        
Nguyễn Thị Lệ Thu
Bí thư Đoàn trường
Hà Minh Phượng
P. Bí thư Đoàn trường
Nông Thị Hồng Nhung
P. Bí thư Đoàn trường
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, TỔ CHUYÊN MÔN
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG


TẬP THỂ CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG


BGH, TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂTỔ TOÁN - TIN

TỔ VĂN - ĐỊA


TỔ HÓA - SINH


TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ - THỂ DỤC - GDQP-AN


TỔ NGOẠI NGỮ - LỊCH SỬ - GDCD


TỔ HÀNH CHÍNH


TỔ GIÁO VỤ